preventief bereiken!

Meer mensen

Laat je inspireren en verzamel relevante tips en praktijkcases!

Preventie loont, maar weinig mensen maken gebruik van preventieve interventies voor psychische klachten of middelengebruik. Je vindt hier tips en informatie om aan de slag te gaan met het vergroten van het bereik van preventie. Verzamel en download informatie op maat en laat je inspireren door praktijkvoorbeelden en ervaringen van professionals en mensen uit de doelgroepen zelf.

Start verzamelen >
Doelgroeponderzoek >

1. OP WELKE SETTING GA JIJ JE RICHTEN?

school

school

op

wijk

wijk

in de

zorg

zorg

in de

Overslaan »

Schoolaanpakken zijn zinvol!

Tips van experts

Leer hoe je een sfeer creëert waarin leerlingen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te delen.
Zorg dat de docenten goed beslagen ten ijs komen en hou het positief! Kijk naar de experts.

schoolaanpak
« terug
verder »

Stigma voorkomen?

Ga klassikaal!

Een belemmerende factor voor jongeren om hulp te zoeken heeft te maken met privacy en stigmatisering. Het aanbieden van een programma waar de hele klas aan meedoet kan deze belemmering wegnemen.

Actie Tegengif is een wedstrijd waarbij je met de hele klas afspreekt om een half jaar niet te roken. De winnaar van alle deelnemende klassen uit een regio gaat een dag naar een pretpark.

stigmavoorkomen
« terug
verder »
verder »

school

op

Wijknetwerken!

Een inspirerende reis op weg naar duurzame zorg

Sociale wijkteams (maar ook wijknetwerken, zoals de speeltuinvereniging of buurtcentra) kunnen signaleren en motiveren tot deelname aan interventies. Ook bij groepen die misschien minder in beeld zijn, zoals mantelzorgers. Inspirerende verhalen zijn verzameld door VGZ in een ‘inspiratieboek’ over wijknetwerken.

wijknetwerken
« terug
verder »

Vrijwilligers in de wijk?

Een project tegen eenzaamheid

Worden er bij jullie ook standaard huisbezoeken afgelegd bij ouderen door vrijwilligers, zoals in Rotterdam met het project ‘Voor Mekaar!’?
Aanleiding voor dit project was het schrijnende voorbeeld van een vrouw die al 10 jaar dood in haar woning bleek te liggen. In Rotterdam krijgt iedere zelfstandig wonende 75-plusser ieder jaar bezoek van een vrijwilliger. Om dit te bereiken gingen honderden vrijwilligers op pad.

voormekaar
« terug
verder »
verder »

wijk

in de

Online preventie.

Past uitstekend binnen de huisartsenpraktijk

Preventie is een taak van de huisarts.
E-mental health aanbod kan de inzet van de POH-GGZ en huisarts daarmee versterken. Zeker nu sinds 2014 een nieuw GGZ-stelsel geïntroduceerd is, waarbij de huisarts en POH-GGZ een belangrijkere rol hebben in het signaleren en behandelen van psychische klachten. De toolkit e-mental health in de huisartsenpraktijk biedt handvaten voor het inzetten van e-mental health.

onlinepreventie
« terug
verder »

Bekijk het positief!

Welke insteek past bij de doelgroep?

Preventie is onderdeel van goede zorg. Bij zorg staat vaak het probleem centraal. Preventie benadert het probleem vaak met een positieve insteek en is complementair.

Mentaal Vitaal is gericht op het voorkomen van depressie. Dit gebeurt onder andere door het beschrijven van depressie gerelateerde klachten. Het mooie is dat klachten vanaf twee kanten benaderd worden. Je vindt enerzijds informatie en tips als je ergens ‘last van hebt’, bijvoorbeeld eenzaamheid, of somberheid. Anderzijds vind je informatie en tips als je ‘op zoek bent’ naar iets, meer energie, balans of geluk (positieve insteek).

bekijkhetpositief
« terug
verder »
verder »

zorg

in de

2. OP WELKE PROBLEMATIEK GA JIJ JE RICHTEN?

psychischeklachten

klachten

psychische

alcoholendrugs

problemen

alcohol & drugs

« terug
Overslaan »

Klachten komen vaak samen voor en kunnen samen aangepakt worden.

Hou er rekening mee dat bijvoorbeeld depressieve klachten en angstklachten vaak samen voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat interventies voor depressiepreventie ook helpen bij het verminderen van angstklachten en er zijn ook programma’s waarbij beide aangepakt worden. Een preventieve interventie gericht op psychische klachten is dus voor meer mensen geschikt dan je denkt!

klachtenkomenvraagsamenvoor
« terug
verder »

Depressiepreventie loont!

De incidentie van depressie kan met 20-30% verlaagd worden en het is ook nog eens kosten-effectief!

depressiepreventieloont
« terug
verder »
verder »

klachten

psychische

STRATEGISCHE TIP!

Laat de bereikstrategie aansluiten bij de context

Als motiverende gespreksvoering een instrument is tot gedragsverandering, dan moeten de beleids- of huisregels daarin in overweging genomen worden. Dus als je in gesprek wil met een scholier over gebruik, dan is een zero-tolerance-beleid meestal contraproductief.

bereikstrategie
« terug
verder »

Middelenmisbruik is van alle leeftijden.

Maar niet altijd opvallend zichtbaar

Alhoewel veel campagnes en preventie gericht zijn op jongeren kunnen ook goed functionerende volwassenen problemen met middelen hebben. Dit is in veel gevallen niet opvallend zichtbaar. Vaak zijn mensen niet goed op de hoogte van de normen voor verantwoord gebruik. Daarbij zie je vaak dat mensen hun gebruik milder schetsen dan het in werkelijkheid is.

middelenmisbruik
« terug
verder »
verder »

problemen

alcohol & drugs

3. OP WELKE DOELGROEP GA JIJ JE RICHTEN?

volwassenen

volwassenen

op

ouderen

ouderen

op

jongeren

jongeren

op

« terug
Overslaan »

Sluit aan bij de behoefte van de doelgroep.

Enkele tips

Posters alleen werken niet. Zoek de doelgroep op waar ze is en ga ermee in gesprek.
Dit en meer leer je van de experts in dit filmpje.

sluitaanbijuwdoelgroep
« terug
verder »

Maak psychische klachten bespreekbaar

Ook op het werk!

Wist je dat stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1 is? Door met elkaar in gesprek te gaan doorbreek je het taboe op werkstress, ontstaat inzicht en kan er naar een oplossing gezocht worden. De leidraad Werkstress helpt je om het onderwerp werkstress bespreekbaar te maken. De leidraad bestaat uit twaalf gesprekskaarten. Iedere kaart belicht een thema. Deze kaarten kunnen ook in team- of afdelingsbijeenkomsten gebruikt worden.

stress
« terug
verder »
verder »

volwassenen

op

Wat kun jij anderen bieden?

Spreek mensen aan op wat ze anderen kunnen bieden….

…in plaats van waar ze zelf aan moeten/kunnen werken. Mensen (en dus ook ouderen) willen vaak niet worden geholpen maar willen wel helpen. Een van onze deelnemende experts vertelde: ik hoorde eens een verhaal over een trotse maar ook eenzame vrouw. Zij werd gekoppeld aan een andere eenzame vrouw. De ‘matchmaker’ zei tegen haar: “Ik ken iemand die eenzaam is en die enorm geholpen zou zijn als jij haar 1x zou bezoeken”. Ze ging hierop in en zo werden twee mensen met eenzaamheidsklachten geholpen.

watkunjebieden
« terug
verder »

Ouderen gebruiken ook het internet!

Maak gebruik van online mogelijkheden.

Alleen bij mensen boven de 80 is het gebruik minder. Ouderen die vaak sociaal actief zijn, gebruiken ook sociale media. Gebruik dit in je voordeel!

oudereninternet
« terug
verder »
verder »

ouderen

op

Bekijk online forums!

Ontdek waar jongeren zich druk om maken

Zo heeft het fok forum de categorie ‘Mind, Body & Living’. Jongeren hebben het hier over dingen als liefdesverdriet, seksualiteit, ouders met psychische klachten, wat is geluk?, en eenzaamheid. Door dit soort fora eens onder de loep te nemen kun je je aanbod voor jongeren beter op hun leefwereld afstemmen.

kenuwdoelgroep
« terug
verder »

Het mag leuk en leerzaam zijn!

Combineer voorlichting en amusement

De cannabisshow is een erkende interventie gericht op het verminderen van riskant blowgedrag van jongeren in Amsterdam. In deze interactieve show van één à anderhalf uur dat door peer educators wordt gepresenteerd, leren jongeren over determinanten van gedrag in relatie tot cannabisgebruik. In deze interventie wisselen entertainment en informatie elkaar af.

hetmagbestleukzijn
« terug
verder »
verder »

jongeren

op

4. OP WELKE ACTIVITEIT GA JIJ JE RICHTEN?

ontwikkelen

ontwikkelen

interventie

uitvoeren3

uitvoeren

interventie

beleidmaken

beleid maken

interventie

« terug
Overslaan »

Gebruik de expertise van de doelgroep!

Betrek je doelgroep bij het ontwikkelen van je interventie en je bereikstrategie.

Maak vertegenwoordigers van de doelgroep bijvoorbeeld lid van het kernteam dat de interventie ontwikkelt.

« terug
verder »

Implementatie begint al tijdens het ontwikkelen!

Intervention mapping als implementatie tool.

Gebruik intervention mapping als een tool om interventies te ontwikkelen om ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep en de praktijk.

« terug
verder »
Afronden »

ontwikkelen

interventie

Samenwerking is de key!

Identificeer collega's in de preventieketen.

Identificeer belangrijke partners in de wijk en in de zorg (zowel eerste lijn als meer gespecialiseerde zorg). Denk hierbij niet alleen aan professionele instanties, maar ook bijvoorbeeld aan vrijwilligersorganisaties en bewoner-initiatieven die een belangrijk onderdeel kunnen vormen van de preventieketen!

« terug
verder »

There's an app for that!

Een overzicht van de GGD.

De GGD heeft onlangs een overzicht gemaakt van relevante en betrouwbare gezondheidsapps die door de GGD zijn getoetst. Zij hebben een brede selectie getoetst van apps gericht op fysieke gezondheid tot mentale gezondheid. Misschien zit er iets voor je tussen!

« terug
verder »
Afronden »

uitvoeren

interventie

Verbind domeinen

Preventie is domein overstijgend

Maak verbinding mogelijk tussen het sociale domein, huisartsenzorg, publieke gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan zijn de netwerkbijeenkomsten die door het RIVM Centrum Gezond Leven onlangs georganiseerd zijn waarin professionals vanuit de huisartsenvoorziening, welzijn en publieke gezondheid met elkaar in gesprek gingen over hoe zij elkaar kunnen versterken.

« terug
verder »

Zoek de witte raaf

Leer van positieve uitzonderingen en pas de lessen toe!

Het bestuderen van positieve uitzonderingen op de regel, zoals dat in een project is gedaan bij VMBO scholen in achterstandswijken die het ondanks deze (potentieel negatieve) context heel goed doen, kan informatie opleveren over strategieën die toegepast kunnen worden om preventie van psychische aandoeningen te bevorderen. De "positieve uitzonderingen" in de doelgroep hebben al een manier gevonden voor het oplossen of voorkomen van een probleem. Hier kan van geleerd worden.

« terug
verder »
Afronden »

beleid maken

interventie

« terug
 • setting
 • problematiek
 • doelgroep
 • activiteit

Over welke onderwerpen wil je tips en informatie ontvangen?

WELKOM IN JE VERZAMELMAP

Wil je weten hoe je het bereik van preventieve interventies kunt vergroten? Aan de hand van 4 vragen ontvang je in deze infographic handige tips én kun je uitgebreide informatie (tips, inzichten, links en video’s) verzamelen door onderwerpen toe te voegen aan je verzamelmap:

Het aantal tips dat je verzamelt, wordt als volgt weergegeven:

Aan het eind ontvang je alle tips per mail.

Naar de eerste vraag

Klik de onderwerpen aan waarover jij informatie wilt ontvangen. Je ontvangt dan aan het eind van deze infographic een pdf met tips, links en video’s.

 • Schoolaanpakken zijn zinvol! Tips van experts (filmpje).
 • Bereik ouders via school. Ervaringen van een expert.
 • Stigma voorkomen? Ga klassikaal!
 • De Gezonde School aanpak. Structureel en geïntegreerd werken.
 • Check de integrale Happyles-aanpak. Aanpak tegen depressie.
 • Wijknetwerken! Een inspiratieboek.
 • Voor mekaar! Vrijwilligersaanpak tegen eenzaamheid.
 • Preventie in de wijk. Hoe pak je dat nou aan?
 • Ambassadeurs in de wijk.
 • Sociale wijkteams en preventieactiviteiten.
 • Online preventie in de huisartsenpraktijk. Een toolkit.
 • Bekijk het positief! Preventie als onderdeel van goede zorg.
 • Aanknopingspunten voor preventie vanuit patiëntenorganisaties.
 • Preventie in de zorg. Succesfactoren.
 • Geïntegreerd en verbindend werken aan preventie. Hoe doe je dat?
 • Klachten komen vaak samen voor. Voorbeelden.
 • Depressiepreventie loont!
 • Omgaan met een chronische aandoening. Zelfhulpinterventies.
 • Wees optimistisch en stout! Zelfmoordpreventie op de kaart zetten.
 • Aan de slag met mentale fitheid. Programma's en oefeningen.
 • Tip! Laat de bereikstrategie aansluiten bij de context.
 • Middelenmisbruik is van alle leeftijden. Maar niet altijd opvallend zichtbaar.
 • Ouders hebben meer invloed dan ze denken. Op het middelengebruik van hun kinderen.
 • Minderdrinken.nl Een gratis en anonieme online cursus voor volwassenen.
 • Leer meer over de verschillende middelen.
 • Sluit aan bij de behoefte van de doelgroep. Enkele tips.
 • Stress? Praat erover! Gesprekstechnieken en tips.
 • De uitvoerder van de interventie is een belangrijke factor!
 • Herkennen van psychische klachten bij volwassenen kun je leren.
 • Zet sociale media in tegen stigma!
 • Wat kun jij bieden? Laat mensen helpen in plaats van geholpen worden.
 • Internet en ouderen. Een onderzoek.
 • Wat vindt de doelgroep? Ouderen vinden locatie en bereikbaarheid belangrijk!
 • Pak eenzaamheid aan om somberheid te voorkomen. Interventiemogelijkheden.
 • Kom meer te weten over depressie bij ouderen.
 • Ken je doelgroep! Enkele tips.
 • Het mag best leuk zijn! De cannabisshow, een erkende interventie.
 • Help ouders helpen.
 • Pas je taalgebruik aan. Project Begrijpelijke Taal.
 • Weet wat de belemmeringen zijn om hulp te zoeken.
 • Gebruik de expertise van de doelgroep! Betrek je doelgroep bij het ontwikkelen van je interventie en je bereikstrategie.
 • Intervention mapping. Implementatie begint al tijdens het ontwikkelen.
 • Wees flexibel. Ervaringen van een expert.
 • Plan je implementatie. Tips voor een succesvolle planning.
 • E-health. Mogelijkheden en aandachtspunten.
 • Samenwerking is de key! Identificeer collega's in de preventieketen.
 • There's an app for that! Een overzicht van de GGD.
 • Erkende preventieve interventies. Gemakkelijk op een rij.
 • Plan je implementatie. Tips voor een succesvolle implementatie.
 • E-health. Mogelijkheden en aandachtspunten.
 • Verbind domeinen!
 • Zoek de witte raaf Kijk eens door een andere bril
 • Hoe zit het eigenlijk met het middelenbeleid?
 • E-health. Mogelijkheden en aandachtspunten.

Ontvang je verzamelmap per e-mail

Vul hieronder je gegevens in om alle informatie in je verzamelmap per mail te ontvangen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om je een pdf-bestand toe te sturen. Houd je mailbox dus in de gaten!

0
« Terug naar deze stap