op uw doelgroep

Stem uw interventies af

Doelgroeponderzoek

Wij vroegen aan een groep mensen wat zij belangrijk vinden bij deelname aan preventieve interventies. Leer hier wat de vertegenwoordigers van een zestal doelgroepen antwoordden. Kies eerst de doelgroep waar je meer over wilt weten.

Meer weten over het onderzoek? Klik hier:

Korte toelichting op het onderzoek

In het onderzoek hebben wij op een systematische manier de voorkeuren van deze doelgroepen verzameld over hoe zij het liefst preventieve interventies ontvangen. De methode die is toegepast, heet: ‘conjunct-analyse’.

Per doelgroep heeft een panel van vertegenwoordigers een aantal mogelijke scenario’s met verschillende aanbiedingswijzen van preventieve interventies beoordeeld. Het meest optimale scenario – dus het scenario dat de grootste voorkeur geniet – is bepaald met statistiek. Aan de hand van een aantal vragen begeleiden we je hier naar het meest optimale scenario volgens de doelgroepen. Laat je hierdoor inspireren; het is (helaas) echter niet hét recept om het bereik te vergroten.

Jongeren

Ouderen

Mantelzorgers

Pas bevallen vrouwen

Werknemers

Huisarts-patiënten

Jongeren

jongeren

Welke antwoorden geven

Wie geef je informatie over de interventie?

Ik krijg de informatie bij voorkeur van een hulpverlener

Kies A »
jongeren

Ik krijg de informatie bij voorkeur van mijn ouders

Kies B »

Je koos voor: Hulpverlener (A)

Klopt, de jongeren in ons onderzoek krijgen de informatie bij voorkeur van een hulpverlener

Volgende vraag »

Je koos voor: Ouders (B)

Echter, de jongeren in ons onderzoek krijgen de informatie bij voorkeur van een hulpverlener

Volgende vraag »

Hoe flexibel is de opzet van de interventie?

Ik wil zelf bepalen wie mijn hulpverlener is

Kies A »
keuze

Ik vind het prettig als ik een bestaande interventie krijg dat van te voren vast ligt

Kies B »

Je koos voor: Zelf bepalen (A)

Juist, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze graag zelf bepalen wie de hulpverlener is

Volgende vraag »

Je koos voor: Bestaande interventie (B)

Onjuist, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze graag zelf bepalen wie de hulpverlener is

Volgende vraag »

Wie wil u erbij hebben tijdens een interventie?

Ik wil dat mijn vrienden of lotgenoten erbij zijn

Kies A »
groepje

Ik wil dat er een hulpverlener bij is

Kies B »

Je koos voor: Vrienden en lotgenoten (A)

Toch bleek dat de jongeren uit ons onderzoek bij voorkeur een hulpverlener erbij hebben tijdens een interventie

Volgende vraag »

Je koos voor: Hulpverlener (B)

Klopt, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze dat bij voorkeur een hulpverlener erbij hebben tijdens een interventie

Volgende vraag »

Wie wil je dat de interventie uitvoert?

Ik wil dat een vertrouwenspersoon de interventie uitvoert

Kies A »
stoel

Ik wil dat een psycholoog de interventie uitvoert

Kies B »

Je koos voor: Vertrouwenspersoon (A)

Toch gaven de jongeren in ons onderzoek de voorkeur aan een psycholoog

Volgende vraag »

Je koos voor: Psycholoog (B)

Inderdaad, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur geven aan een psycholoog

Volgende vraag »

Wat zou voor jou het doel van de interventie moeten zijn?

Leren omgaan met problemen

Kies A »
doel

Praten met als doel mijn hart te luchten

Kies B »

Je koos voor: Leren omgaan (A)

Echter, de jongeren in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een interventie gericht op praten om hun hart te luchten

Volgende vraag »

Je koos voor: Praten (B)

Klopt, de jongeren in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een interventie gericht op praten om hun hart te luchten

Volgende vraag »

In welke vorm zou de interventie aangeboden moeten worden?

Ik zou de interventie graag online of via een mobiele app willen krijgen

Kies A »
voetbal

Ik zou graag een creatieve en interactieve interventie krijgen (bijvoorbeeld via sport of film)

Kies B »

Je koos voor: Online of app (A)

Onjuist, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze graag een meer creatieve en interactieve interventie krijgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Creatief en interactief (B)

Juist, de jongeren in ons onderzoek gaven aan dat ze graag een meer creatieve en interactieve interventie krijgen

Volgende vraag »

Hoe zou je willen dat de interventie eruit ziet?

Met veel plaatjes en kleuren

Kies A »
desktop

Kort en krachtig met concrete handvatten

Kies B »

Je koos voor: Plaatjes en kleuren (A)

Toch gaven de jongeren in ons onderzoek de voorkeur aan een korte en krachtige interventie met concrete handvatten

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Kort en krachtig (B)

Inderdaad, de jongeren in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een korte en krachtige interventie met concrete handvatten

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Bied de jongere informatie over de interventie het liefst aan via een hulpverlener
 • Laat de jongere zelf bepalen wie de hulpverlener wordt
 • Laat een hulpverlener tijdens de interventie erbij zijn
 • Laat een hulpverlener, zoals een psycholoog, de interventie uitvoeren
 • Het doel van de interventie is gericht op praten, zodat zij hun hart kunnen luchten
 • Bied de jongere bij voorkeur een creatieve en interactieve interventie aan (bijvoorbeeld via sport of film)
 • Zorg voor een korte en krachtige interventie met concrete handvatten
Vraag 1 van 7

Ouderen

ouderen

Welke antwoorden geven

Wat voor soort interventie heeft uw voorkeur?

Ik volg bij voorkeur een interventie gericht op het verminderen van eenzaamheid of somberheid

Kies A »
boodschap

Ik volg bij voorkeur een interventie die mij helpt beter in mijn vel te zitten

Kies B »

Je koos voor: Verminderen klachten (A)

Toch gaven de ouderen in ons onderzoek aan de voorkeur te hebben voor een interventie die hen helpt beter in hun vel te zitten

Volgende vraag »

Je koos voor: Beter in vel zitten (B)

Klopt. In ons onderzoek gaven ouderen aan de grootste voorkeur te hebben voor een interventie die hen helpt beter in hun vel te zitten

Volgende vraag »

Waar wilt u dat de interventie wordt gegeven?

Bij voorkeur bij de hulpverlener

Kies A »
deur

Bij voorkeur in een openbare ruimte

Kies B »

Je koos voor: Hulpverlener (A)

Inderdaad, de ouderen in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor de hulpverlener

Volgende vraag »

Je koos voor: Openbare ruimte (B)

Echter, in ons onderzoek gaven ouderen aan liever naar de hulpverlener te gaan

Volgende vraag »

Welke aanpak heeft uw voorkeur?

Een aanpak die vooral gericht is op het bieden van emotionele steun, of een luisterend oor

Kies A »
man

Een aanpak die vooral gericht is op het veranderen van mijn gedachten en mijn gedrag

Kies B »

Je koos voor: Emotionele steun (A)

Uit ons onderzoek bleek echter dat ouderen de voorkeur gaven aan een aanpak gericht op het veranderen van hun gedachten en gedrag

Volgende vraag »

Je koos voor: Gedragsverandering (B)

Inderdaad, ouderen gaven de voorkeur aan een aanpak gericht op het veranderen van hun gedachten en gedrag

Volgende vraag »

Hoeveel huiswerkopdrachten zou u willen doen?

Ik zou wel 1 of een paar keer per week een huiswerk opdracht willen doen

Kies A »
agenda

Ik doe liever geen huiswerkopdrachten

Kies B »

Je koos voor: Huiswerkopdrachten (A)

Klopt, de ouderen in ons onderzoek gaven aan 1 of een paar keer per week huiswerkopdrachten te willen doen

Volgende vraag »

Je koos voor: Geen huiswerk (B)

Toch gaven de ouderen in ons onderzoek aan de voorkeur te hebben voor het doen van 1 of een paar huiswerkopdrachten per week

Volgende vraag »

Wat mag de interventie kosten?

De interventie is gratis

Kies A »
kosten

U betaalt een eigen bijdrage

Kies B »

Je koos voor: Gratis (A)

Juist, de ouderen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Eigen bijdrage (B)

Onjuist, de ouderen in ons onderzoek gaven aan voorkeur te hebben voor een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Bied een interventie aan die ouderen helpt om lekker in hun vel te zitten, in plaats van je te richten op klachten
 • Bied de interventie aan bij de hulpverlener
 • Kies een aanpak die zich richt op het veranderen van gedachten en gedrag, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie
 • Ouderen hebben de voorkeur voor huiswerk boven geen huiswerk, je kan ze dus best aan het werk zetten
 • Bied de interventie gratis aan
Vraag 1 van 5

Mantelzorgers

mantelzorgers

Welke antwoorden geven

Hoe komt u bij de interventie terecht?

De huisarts, wijkverpleegkundige of andere betrokkene vraagt mij regelmatig of ik een interventie nodig heb

Kies A »
wijzers

Ik moet zelf actie ondernemen

Kies B »

Je koos voor: Via hulpverlener (A)

De mantelzorgers in ons onderzoek gaven inderdaad aan dat ze de voorkeur hebben wanneer iemand ze regelmatig vraagt of ze een interventie nodig hebben

Volgende vraag »

Je koos voor: Zelf actie ondernemen (B)

Echter, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur hebben wanneer iemand ze regelmatig vraagt of ze een interventie nodig hebben

Volgende vraag »

Wie bepaalt of u een interventie nodig hebt?

Dat beslis ik zelf

Kies A »
notitie

Ik wil dat een hulpverlener, bijvoorbeeld mijn huisarts, dat doet

Kies B »

Je koos voor: Zelf beslissen (A)

Klopt, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan dat ze dat bij voorkeur zelf beslissen

Volgende vraag »

Je koos voor: Door hulpverlener (B)

Toch bleek dat de mantelzorgers uit ons onderzoek bij voorkeur zelf beslissen of ze een interventie nodig hebben

Volgende vraag »

Wie regelt vervangende zorg als u door deelname aan de interventie niet zelf kan mantelzorgen?

Bij voorkeur regelt een ander vervangende mantelzorg

Kies A »
vervanger

Ik regel bij voorkeur zelf vervangende mantelzorg

Kies B »

Je koos voor: Een ander regelt (A)

Echter, de mantelzorgers uit ons onderzoek gaven aan liever zelf vervangende mantelzorg te regelen

Volgende vraag »

Je koos voor: Zelf regelen (B)

Juist, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben zelf vervangende mantelzorg te regelen

Volgende vraag »

Wie wilt u dat de interventie uitvoert?

Ik geef de voorkeur aan een maatschappelijk werker of een coach met algemene kennis

Kies A »
presentatie

Ik geef de voorkeur aan iemand die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mantelzorgers

Kies B »

Je koos voor: Algemene kennis (A)

Toch gaven de mantelzorgers in ons onderzoek de voorkeur aan iemand die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mantelzorgers

Volgende vraag »

Je koos voor: Een specialist (B)

Klopt, de mantelzorgers uit ons onderzoek gaven de voorkeur aan iemand die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mantelzorgers

Volgende vraag »

Wat zou voor u het doel van de interventie moeten zijn?

Ik zou graag leren om hulp te vragen als ik dat nodig heb

Kies A »
doel

Ik zou graag leren mijn grenzen aan te geven

Kies B »

Je koos voor: Hulp leren vragen (A)

Inderdaad, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben om te leren hulp te vragen als zij dat nodig hebben

Volgende vraag »

Je koos voor: Grenzen leren aangeven (B)

Toch gaven de mantelzorgers in ons onderzoek aan dat ze de voorkeur hebben om zelf te leren hulp in te schakelen

Volgende vraag »

Hoe dicht bij huis wilt u de interventie kunnen volgen?

Ik heb de voorkeur voor een locatie dichtbij huis

Kies A »
locatie

Ik heb de voorkeur voor wat verder van huis, bijvoorbeeld in een andere stad

Kies B »

Je koos voor: Dichtbij huis (A)

Inderdaad, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor een locatie dichtbij huis

Volgende vraag »

Je koos voor: Verder van huis (B)

De meeste mantelzorgers in ons onderzoek gaven echter aan dat ze de voorkeur hebben voor een locatie dichtbij huis

Volgende vraag »

Hoe flexibel is de opzet van de interventie?

Ik wil graag in overleg en naar behoefte de duur en frequentie van de bijeenkomsten af kunnen stemmen

Kies A »
agenda

Ik vind het prettig als dat van te voren vast ligt

Kies B »

Je koos voor: Flexibiliteit (A)

Juist, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan dat ze dat graag zelf bepalen

Volgende vraag »

Je koos voor: Ligt vast (B)

De mantelzorgers uit ons onderzoek gaven echter aan dat ze dat liever zelf bepalen

Volgende vraag »

Zou u de interventie individueel of in een groep aangeboden willen krijgen?

Ik volg de interventie bij voorkeur in een groep

Kies A »
groep

Ik volg de interventie bij voorkeur individueel, met aansluitend de mogelijkheid deel te nemen aan een groep

Kies B »

Je koos voor: Groep (A)

Echter, de mantelzorgers uit ons onderzoek gaven de voorkeur om voorafgaand aan een groep eerst individueel een interventie te volgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Individueel (B)

Klopt, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan eerst individueel en dan eventueel nog een groep

Volgende vraag »

Wat mag de interventie kosten?

De interventie is gratis

Kies A »
kosten

U betaalt een eigen bijdrage

Kies B »

Je koos voor: Gratis (A)

Juist, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Eigen bijdrage (B)

Onjuist, de mantelzorgers in ons onderzoek gaven aan voorkeur te hebben voor een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Informeer regelmatig bij de mantelzorger of er behoefte is aan een interventie
 • Laat de mantelzorger zelf beslissen of een interventie nodig is
 • Laat de mantelzorger zelf vervangende mantelzorg regelen, ondersteun hier eventueel bij
 • Bied de interventie aan door een gespecialiseerde ondersteuner
 • Kies een aanpak die zich richt op het zelf leren hulp in te schakelen
 • Bied de interventie dichtbij huis aan
 • Stem de duur en frequentie van de bijeenkomsten af met de mantelzorger
 • Er is wel interesse in groepsbijeenkomsten, maar mantelzorgers willen graag individueel beginnen
 • Bied de interventie gratis aan
Vraag 1 van 9

Pas bevallen vrouwen

pas bevallen vrouwen

Welke antwoorden geven

Hoe wordt er onderzocht of u klachten hebt?

Door een gesprek met een hulpverlener

Kies A »
onderzoek

Door een vragenlijst in te vullen

Kies B »

Je koos voor: Gesprek met hulpverlener (A)

De vrouwen in ons onderzoek gaven inderdaad aan dat ze de voorkeur geven aan een gesprek met een hulpverlener om te screenen op klachten

Volgende vraag »

Je koos voor: Vragenlijst invullen (B)

Echter, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur geven aan een gesprek met een hulpverlener om te screenen op klachten

Volgende vraag »

Hoe komt u bij de interventie terecht?

Ik zoek zelf naar een geschikte interventie bijvoorbeeld op internet

Kies A »
wijzers

Ik wil dat een hulpverlener, zoals mijn huisarts, POH-GGZ of verloskundige mij adviseert en doorverwijst naar een geschikte interventie

Kies B »

Je koos voor: Zelf zoeken (A)

Toch bleek dat de vrouwen in ons onderzoek bij voorkeur door een hulpverlener, zoals de huisarts, POH-GGZ of verloskundige verwezen worden naar een geschikte interventie

Volgende vraag »

Je koos voor: Doorverwijzen (B)

Klopt, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan dat ze bij voorkeur door een hulpverlener, zoals de huisarts, POH-GGZ of verloskundige verwezen worden naar een geschikte interventie

Volgende vraag »

Wanneer wilt u dat de interventie gegeven wordt?

Ik volg de interventie het liefst tijdens de zwangerschap en na de bevalling

Kies A »
tijd

Ik volg de interventie het liefst na de bevalling

Kies B »

Je koos voor: Tijdens zwangerschap en na bevalling (A)

Inderdaad, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben om de interventie tijdens de zwangerschap en na de bevalling te volgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Na bevalling(B)

Uit ons onderzoek bleek echter dat vrouwen de voorkeur geven aan het volgen van de interventie tijdens de zwangerschap en na de bevalling

Volgende vraag »

Wie wilt u dat de interventie uitvoert?

Ik geef de voorkeur aan een ervaringsdeskundige

Kies A »
deskundige

Ik geef de voorkeur aan de huisarts of POH-GGZ

Kies B »

Je koos voor: Ervaringsdeskundige (A)

Juist, de vrouwen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een ervaringsdeskundige

Volgende vraag »

Je koos voor: Huisarts of POH-GGZ (B)

Echter, de vrouwen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een ervaringsdeskundige

Volgende vraag »

Met welke boodschap wordt de interventie aangeboden?

Met de boodschap dat de interventie mij helpt om beter in mijn vel te zitten

Kies A »
boodschap

Met de boodschap dat de interventie mij helpt om mijn somberheidsklachten of beginnende postpartum depressie te verminderen

Kies B »

Je koos voor: Beter in vel zitten (A)

Echter, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor een interventie die helpt om somberheidsklachten of een beginnende postpartum depressie te verminderen

Volgende vraag »

Je koos voor: Somberheidsklachten (B)

Inderdaad, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor een interventie die helpt om somberheidsklachten of een beginnende postpartum depressie te verminderen

Volgende vraag »

Welke aanpak heeft uw voorkeur?

Een aanpak die gericht is op het bieden van emotionele steun

Kies A »
aanpak

Een aanpak die gericht is op het leren van vaardigheden om met problemen om te gaan

Kies B »

Je koos voor: Emotionele steun (A)

Echter, de vrouwen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een aanpak die gericht is op het leren van vaardigheden om met problemen om te gaan

Volgende vraag »

Je koos voor: Leren van vaardigheden (B)

Klopt, de vrouwen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een aanpak die gericht is op het leren van vaardigheden om met problemen om te gaan

Volgende vraag »

Wat mag de interventie kosten?

De interventie is gratis

Kies A »
kosten

U betaalt een eigen bijdrage van minder dan 50 euro

Kies B »

Je koos voor: Gratis (A)

Juist, de vrouwen in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Eigen bijdrage (B)

Onjuist, de vrouwen in ons onderzoek gaven aan voorkeur te hebben voor een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Screen de doelgroep vooraf door een gesprek met een hulpverlener
 • Laat een hulpverlener, zoals de huisarts, POH-GGZ of verloskundige adviseren en doorverwijzen naar een geschikte interventie
 • Bied de interventie bij voorkeur voor en na de bevalling aan
 • Betrek bij de uitvoering van de interventie een ervaringsdeskundige
 • Kies een aanpak die zich richt op het leren van vaardigheden om problemen op te lossen
 • Communiceer duidelijk dat de interventie gericht is op het verminderen van somberheidsklachten of een beginnende postpartum depressie
 • Bied de interventie gratis aan
Vraag 1 van 7

Werknemers

werknemers

Welke antwoorden geven

Wie bepaalt of u een interventie nodig heeft?

Dat beslis ik zelf

Kies A »
bedrijfsarts

Ik wil dat een hulpverlener, bijvoorbeeld mijn huisarts of bedrijfsarts, dat doet

Kies B »

Je koos voor: Zelf (A)

Klopt, de werknemers in ons onderzoek gaven aan dat ze dat bij voorkeur zelf beslissen

Volgende vraag »

Je koos voor: Hulpverlener (B)

Toch bleek dat de werknemers uit ons onderzoek bij voorkeur zelf beslissen of ze een interventie nodig hebben

Volgende vraag »

Wie bepaalt welke interventie u krijgt?

Ik wil dat zelf bepalen, eventueel in overleg met mijn huisarts of bedrijfsarts

Kies A »
keuze

Ik wil dat mijn huisarts of bedrijfsarts mij een aantal keuzemogelijkheden voorlegt

Kies B »

Je koos voor: Zelf (A)

Klopt, de werknemers in ons onderzoek gaven aan dat ze bij voorkeur zelf bepalen welke interventie zij krijgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Arts (B)

Toch bleek dat de werknemers in ons onderzoek bij voorkeur zelf bepalen welke interventie zij krijgen

Volgende vraag »

Wie wilt u dat de interventie uitvoert?

Ik wil dat iemand binnen de organisatie de interventie samen met mij uitvoert

Kies A »
dokter

Ik wil dat iemand buiten de organisatie de interventie samen met mij uitvoert

Kies B »

Je koos voor: Binnen de organisatie (A)

Toch gaven de werknemers in ons onderzoek de voorkeur aan iemand buiten de organisatie

Volgende vraag »

Je koos voor: Buiten de organisatie (B)

Klopt, de werknemers in ons onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur geven aan iemand buiten de organisatie

Volgende vraag »

Wat zou voor u het doel van de interventie moeten zijn?

Het verminderen van psychische klachten (bijvoorbeeld burnout klachten) en het voorkomen van verergering

Kies A »
doel

Het voorkomen van psychische klachten (bijvoorbeeld een dreigende burnout)

Kies B »

Je koos voor: Verminderen klachten (A)

Juist, de werknemers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een interventie gericht op het verminderen van psychische klachten en voorkomen van verergering

Volgende vraag »

Je koos voor: Voorkomen klachten (B)

Echter, de werknemers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een interventie gericht op het verminderen van psychische klachten en voorkomen van verergering

Volgende vraag »

In welke vorm zou de interventie aangeboden moeten worden?

Ik zou de interventie graag deels online en deels ‘offline’ (bijvoorbeeld face-to-face sessies) willen krijgen

Kies A »
computer

Ik zou de interventie graag ‘offline’ willen krijgen (bijvoorbeeld face-to-face sessies)

Kies B »

Je koos voor: Online (A)

Toch gaven werknemers in ons onderzoek aan de voorkeur te hebben om de interventie ‘offline’ aangeboden te krijgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Offline (B)

Inderdaad, de werknemers in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben om de interventie ‘offline’ aangeboden te krijgen

Volgende vraag »

Hoe flexibel is de opzet van de interventie?

Ik wil graag in overleg en naar behoefte de duur en frequentie van de bijeenkomsten af kunnen stemmen

Kies A »
agenda

Ik vind het prettig als dat van te voren vast ligt

Kies B »

Je koos voor: Zelf bepalen (A)

Juist, de werknemers in ons onderzoek gaven aan dat ze dat graag zelf bepalen

Volgende vraag »

Je koos voor: Van te voren vastligt (B)

De werknemers uit ons onderzoek gaven echter aan dat ze dat liever zelf bepalen

Volgende vraag »

Zou u de interventie individueel of in een groep aangeboden willen krijgen?

Ik volg de interventie bij voorkeur in een groep

Kies A »
groep

Ik volg de interventie bij voorkeur individueel ,met aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan een groep

Kies B »

Je koos voor: Groep (A)

Echter, de werknemers uit ons onderzoek gaven de voorkeur om voorafgaand aan een groep eerst individueel een interventie te volgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Individueel (B)

Klopt, de werknemers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan eerst individueel en dan eventueel nog een groep

Volgende vraag »

Wat mag de interventie kosten?

De interventie is gratis

Kies A »
kosten

U betaald een eigen bijdrage

Kies B »

Je koos voor: Gratis (A)

Juist, de werknemers in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Eigen bijdrage (B)

Onjuist, de werknemers in ons onderzoek gaven aan voorkeur te hebben voor een gratis interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Laat de werknemer zelf beslissen of een interventie nodig is
 • Laat de werknemer zelf beslissen welke interventie gevolgd wordt, maar bied advies als het gewenst is
 • Bied de interventie aan door iemand buiten de eigen organisatie
 • Het doel van de interventie is gericht op het verminderen van psychische klachten, zoals burnout klachten, en het voorkomen van verergering
 • Bied de interventie ‘offline’ line aan (bijvoorbeeld face-to-face sessies)
 • Stem de duur en frequentie van de bijeenkomsten af met de werknemer
 • Er is wel interesse in groepsbijeenkomsten, maar werknemers willen graag individueel beginnen
 • Bied de interventie gratis aan
Vraag 1 van 8

Huisarts-patiënten

huisarts-patiënten

Welke antwoorden geven

Wanneer wilt u de interventie aangeboden krijgen?

Meteen nadat het duidelijk is voor mij of voor mijn hulpverlener dat ik last heb van psychische klachten

Kies A »
tijd

Als blijkt dat na een periode van 3 maanden waarin praktische tips en adviezen gegeven zijn, de klachten nog niet over zijn

Kies B »

Je koos voor: Meteen (A)

De huisartspatiënten in ons onderzoek gaven inderdaad aan dat ze de voorkeur geven aan het meteen aangeboden krijgen van de interventie als het duidelijk is dat er psychische klachten zijn

Volgende vraag »

Je koos voor: Na 3 maanden (B)

Echter, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur geven aan het meteen aangeboden krijgen van de interventie als het duidelijk is dat er psychische klachten zijn

Volgende vraag »

Hoe komt u bij de interventie terecht?

Ik zoek zelf naar een geschikte interventie, bijvoorbeeld op internet

Kies A »
wijzers

Ik wil dat mijn huisarts of POH-GGZ mij adviseert en doorverwijst naar een geschikte interventie

Kies B »

Je koos voor: Zelf zoeken (A)

Toch bleek dat de huisartspatiënten in ons onderzoek bij voorkeur door de huisarts of POH-GGZ verwezen worden naar een geschikte interventie

Volgende vraag »

Je koos voor: Huisarts of POH-GGZ (B)

Klopt, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven aan bij voorkeur door de huisarts of POH-GGZ verwezen te worden naar een geschikte interventie

Volgende vraag »

Met welke boodschap wordt de interventie u aangeboden?

Met de boodschap dat de interventie mij helpt om beter in mijn vel te zitten

Kies A »
boodschap

Met de boodschap dat de interventie mij helpt om mijn somberheidsklachten te verminderen en verergering te voorkomen

Kies B »

Je koos voor: Beter in mijn vel (A)

Echter, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor een interventie die helpt om somberheidsklachten te verminderen en verergering te voorkomen

Volgende vraag »

Je koos voor: Helpt te voorkomen (B)

Inderdaad, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben voor een interventie die helpt om somberheidsklachten te verminderen en verergering te voorkomen

Volgende vraag »

In welke vorm zou de interventie aangeboden moeten worden?

Ik zou de interventie graag online willen krijgen

Kies A »
computer

Ik zou de interventie graag ‘offline’ willen krijgen (bijvoorbeeld face-to-face sessies)

Kies B »

Je koos voor: Online (A)

Toch gaven huisartspatiënten in ons onderzoek aan de voorkeur te hebben om de interventie ‘offline’ aangeboden te krijgen

Volgende vraag »

Je koos voor: Offline (B)

Inderdaad, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven aan de voorkeur te hebben om de interventie ‘offline’ aangeboden te krijgen

Volgende vraag »

Welke aanpak heeft uw voorkeur?

Een aanpak die gericht is op het bieden van emotionele steun

Kies A »
vrouwen

Een aanpak die gericht is op gedachten en gedrag (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie)

Kies B »

Je koos voor: Emotionele steun (A)

Echter, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een aanpak die gericht is op gedachten en gedrag

Volgende vraag »

Je koos voor: Op gedachten en gedrag (B)

Klopt, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven de voorkeur aan een aanpak dat gericht is op gedachten en gedrag

Volgende vraag »

Wie wilt u dat de interventie uitvoert?

Ik geef de voorkeur aan de huisarts of POH-GGZ

Kies A »
huisarts

Ik geef de voorkeur aan zelfhulp (dus geen behandelaar)

Kies B »

Je koos voor: Huisarts of POH-GGZ (A)

Juist, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven de voorkeur aan de huisarts of POH-GGZ

Volgende vraag »

Je koos voor: Zelfhulp (B)

Echter, de huisartspatiënten in ons onderzoek gaven de voorkeur aan de huisarts of POH-GGZ

Volgende vraag »

Zou u de interventie individueel of in een groep aangeboden willen krijgen?

Ik volg de interventie bij voorkeur individueel

Kies A »
groep

Ik volg de interventie bij voorkeur voor een deel individueel en voor een deel in een groep

Kies B »

Je koos voor: Indidueel (A)

Klopt, de huisartspatiënten uit ons onderzoek gaven de voorkeur aan het volgen van een individuele interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je koos voor: Individueel én groep (B)

Toch gaven de huisartspatiënten uit ons onderzoek de voorkeur aan het volgen van een individuele interventie

Naar resultaten-overzicht »

Je hebt nu op basis van een aantal vragen nagedacht over factoren die een rol spelen bij het bereiken van uw doelgroep. In een optimaal scenario let je op de volgende zaken:

 • Bied de interventie meteen aan als het duidelijk is dat er klachten zijn
 • Laat de huisarts of POH-GGZ de huisartspatiënt adviseren en doorverwijzen naar een geschikte interventie
 • Bied de interventie aan met de boodschap dat het helpt om somberheidsklachten te verminderen en verergering van klachten te voorkomen
 • Bied de interventie ‘offline’ line aan (bijvoorbeeld face-to-face sessies)
 • Laat de huisarts of POH-GGZ de interventie uitvoeren
 • Kies een aanpak die zich richt op het veranderen van gedachten en gedrag, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie
 • Bied bij voorkeur een interventie die individueel gevolgd kan worden
Vraag 1 van 7